Υπηρεσίες – Services

● Η/Υ
● ΗΧHTIKA
● ΦΩΤΙΣΜΟΣ
● ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ
● ΚΑΜΕΡΕΣ CCTV
● ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
● MULTI-ROOM HI-FI
● VIDEO-CONFERENCE ROOMS
● ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ
● ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
● ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ
● ΟΘΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
● ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ – ACCESS)
● ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ
● ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
● ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
● ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ